Program våren 2019

Torsdagen den 7 februari. Träff i klubblokalen. Årets utställningslåda.
Under de senaste åren har vi skapat olika utställningar i en vitrinlåda. Utställningen har vi haft med när vi presenterat geologiklubben. Vi har haft teman "Stenar funna i Skåne", "vanliga mineral och bergarter", "Nyttosten" och "Kalcit ett mineral med många utseenden" och "Kvarts i bergarter och till flärd" och ”Fossil”. För 2019 har vi temat ”Fältspat”. Ta med fältspatstuffer som ni kan låna till utställningen så skapar vi en utställning under mötet. Under mötet visar stensliparna sina arbeten och informerar ”Hur man slipar en sten” Du kan få sågat en sten som du är nufiken på hur den ser ut inuti. Den bör dock inte vara större än 6 * 6 cm.
Tid: kl. 18.30
Värd: Lennart Svensson

Torsdagen den 7 mars. Årsmöte och träff i klubblokalen. Föredrag "Island runt med natur och kultur"
Efter årsmötet förflyttar Lars och Anita oss till delar av Island som man som turist sällan besöker eller får uppleva. Klubben bjuder på fika.
Tid: kl. 18.30
Värd: Anita och Lars Svensson

Söndagen den 31 mars. Exkursion till geologiinformationen i närheten av Villa Thalassa
I närheten av Villa Thalassa har satts upp bergartstenar med namn och geologisk information. Lars tar med oss dit som start och sedan till geologiska platser i närområdet.
Tid, Plats: 10.00 vid parkering Villa Thalassa, Dag Hammarsköls väg. Helsingborg
Värd: Lars Nilsson

Torsdagen den 4april. Träff i klubblokalen. ”När kolet blir till”
Inför exkursionen till Bjuv förbereder geolog Emma Rehnström oss för besöket i Bjuv.
Tid: kl. 18.30
Värd: Lennart Svensson

Söndagen den 14 april. Exkursion till Bjuvs gruvmuseum.
Vi besöker Bjuvs gruvmuseum och ser den nya geologiska utställningen där. Olle Lundgren vid museet är vår guide. Efter detta tar vi medhavd fika på varphögarna intill museet. Kanske får vi syn på något växtfossil.
Tid, Plats: 10.00 vid Bjuvs gruvmuseum
Värd: Carina Boman-Bårström

Torsdagen den 2maj. Träff i klubblokalen. ”Sveriges berggrund”
Boken ”Sveriges bergrund en geologisk skapelseberättelse” är skriven av bergrundsgeologer vid Göteborgs Universitet. Vi skall med bokens stöd lära oss mer om hur Sveriges bergrund skapades och på vilka platser man kan studera detta, Som deltagare bidrar vi med erfarenheterna från egna besök på geologiska platser om vi kan. Ämnet är omfattande så på en kväll hinner vi inte långt så om vi har intresse så blir det en fortsättning under hösten.
Tid: kl. 18.30
Värd:Britt-Marie Ek

Söndagen den 19maj. Exkursion till Hardeberga stenbrott
När vi var i Dalby stenbrott i maj 2018 var väskorna fulla med stuffer och orken var slut efter Dalby besöket. Nu finns chansen att komma ner i Hardeberga stenbrott. Tid, Plats: 10.00 vid Hardeberga stenbrott-
Tid, Plats: 10.00 vid Hardeberga stenbrott-
Värd: Håkan och Nils-Gunnar

Samåkning

Bör i största utsträckning ske till exkursioner eller andra sammankomster. 

Klädsel

Ha alltid oöm klädsel på exkursionerna. Stövlar och regnkläder är bra att ha med sig i bagaget. Hjälm måste man ha på vissa platser. Hammare, mejslar och skyddsglasögon är nödvändiga, samt Matsäck.

Deltagande

Allt deltagande på våra exkursioner sker på deltagarnas egen risk.

  Föreningens logo
Geologiklubben i Helsingborg
Södra Hunnetorpsvägen 44 a, 256 62  Helsingborg
Lokal: Södra Hunnetorpsvägen 44 a (gavel)
Plusgirokonto: 23 29 04 - 3
E-mail: info at geohbg.se
Hemsida: www.geohbg.se

Facebook www.facebook.com/geologiklubben.hbg

Webmaster: Lennart Svensson