Arbetsgrupperna

Grupp Syfte Medlemmar
PR-Gruppen (Program och Redaktionsgruppen)

E-mail:
program at geohbg.se

Att för styrelsen framlägga förslag på aktiviteter för Temakvällar, Öppet hus samt andra tänkbara aktiviteter.
Att genom familjeaktiviteter intressera klubbmedlemmars barn (och ev. medföljande kompisar) för vår verksamhet och på så sätt trygga klubbens framtid

Att sammanställa, trycka och distribuera klubbtidningen
Britt-Marie Ek
Timo Johansson
Anders Stamvik
Kenneth Svensson
Anita Svensson
Lars Svensson
Eva Holmgren
Lennart Svensson

  Föreningens logo
Geologiklubben i Helsingborg
Södra Hunnetorpsvägen 44 a, 256 62  Helsingborg
Lokal: Södra Hunnetorpsvägen 44 a (gavel)
Bankgiro: 5460-6363
E-mail: info at geohbg.se
Hemsida: www.geohbg.se

Webmaster: Lennart Svensson