---Måndagen 22 januari start stenslipning ---- Torsdagen 07 mars I klubblokalen ---- Söndagen 10 mars exkurdsion till Ilstorps grustag --

Geologiklubben i Helsingborg

Vi Har nu även Swish med nummer 123 698 33 65

Parkering vid klubblokalen är nu SMS parkering

Med anledning av Corona pandemin vill vi uppmana alla som har minsta känsla att vara smittat att undvika komma på klubbmöten. De som tillhör riskgrupp eller känner oro förväntar vi att ni inte kommer till klubbmöten.

Anders Stamvik som varit ordförande avled 2023-07-06

Mona H. som var med och startade klubben 1968 och som också varit ordförande avled 2022-01-24

  Föreningsaktivitet

  Auktion

Utrop Sundspärlan utrop 1-100 2023-10-15

Utrop Sundspärlan utrop 101-200 2023-10-15

  Föreningens logo
Geologiklubben i Helsingborg
Södra Hunnetorpsvägen 44 a, 256 62  Helsingborg
Lokal: Södra Hunnetorpsvägen 44 a (gavel)
Bankgiro: 5460-6363
Swish 123 698 33 65
E-mail: info at geohbg.se
Hemsida:
www.geohbg.se

Facebook www.facebook.com/geologiklubben.hbg

Webmaster: Lennart Svensson