--------Exkursionen 23 apri är inställd ----

Geologiklubben i Helsingborg

Geologiklubben i Helsingborg bildades 1968 och har för närvarande ca 80 medlemmar. Föreningsverksamheten är förlagd till vår lokal på Södra Hunnetorpsvägen 44 a och du är välkommen dit om du vill bli medlem.

Vi nu finns även på facebook www.facebook.com/geologiklubben.hbg.

Parkering vid klubblokalen är nu SMS parkering

Med anledning av Corona pandemin vill vi uppmana alla som har minsta känsla att vara smittat att undvika komma på klubbmöten. De som tillhör riskgrupp eller känner oro förväntar vi att ni inte kommer till klubbmöten.

Mona H. som var med och startade klubben 1968 och som också varit ordförande avled 2022-01-24

  Föreningsaktivitet

  Föreningens logo
Geologiklubben i Helsingborg
Södra Hunnetorpsvägen 44 a, 256 62  Helsingborg
Lokal: Södra Hunnetorpsvägen 44 a (gavel)
Bankgiro: 5460-6363
E-mail: info at geohbg.se
Hemsida:
www.geohbg.se

Facebook www.facebook.com/geologiklubben.hbg

Webmaster: Lennart Svensson