Helsingborgslagren -- Sida under utveckling

Start för att studera Helsingborgslagren är att gå ner till stranden straks söder om Sofiero. Det går att från Sofierovägen ta Fårahagavägen 240m där det går skogsstig som kommer ner på stranden.  De sista100 metrarna ner till stranden följer man Skåneleden i Helsingborg.

 

Start för att studera Döshultslagren är parkeringen i Hittarp.

  Föreningsaktivitet

Helsingborgslagren vid Sofiero:

Position 1 ligger 50m söder om där stigen kommer ut på stranden. Positionen är N56° 04.847' E12° 39.577' WGS84

Position 2 ligger 270m söder position 1. Positionen är N56° 04.717' E12° 39.685' WGS84

Position 3 ligger 75m norr om där stigen kommer ut på stranden. Positionen är N56° 04.897' E12° 39.496' WGS84

Döshultslagren:

Parkering Hittarp har positionen är N56° 06.064' E12° 37.911' WGS84

Blottning i Hittarp har positionen är N56° 06.330' E12° 37.638' WGS84

Sandsten i Hittarp har positionen är N56° 06.412' E12° 37.368' WGS84

 

'

Helsingborgslagren position "1". Renborstad sandsten i mytilusbanken med vågmönster:

  Föreningsaktivitet

 

Helsingborgslagren position "1". Fossil Mytilus Hoffmanni Nilsson i mytilusbanken:

  Föreningsaktivitet

 

Helsingborgslagren position "1". Fossil Mytilus Hoffmanni Nilsson i mytilusbanken:

  Föreningsaktivitet

 

Helsingborgslagren position "1". Fossil Ostrea Hisingeri:

  Föreningsaktivitet

 

Vid position 2 går också sandstenen fråm mytilusbanken i dagen. Mellan position 1 och position 2 finns en förkastning. Enligt SGUs karta ligger förkastningen N56° 4.766' E12° 39.648' WGS84. Förkastningen är orsaken till att sandstenen går i dagen vid både position 1 och 2.Vid Geologiklubbens exkursion till platsen kunde inget tecken på förkastning ses utan det måste vara dolt under sanden.

Mellan position 1 och 2 finns svart skiffer med fossil från Pålsjöfloran under mytilusbanken. Dessa lager är nu fredade och därför oåtkomliga för besökande. Nedanstående bild är från ett museiexemplar:

  Föreningsaktivitet

 

Position strax söder om "Blottning" i Hittarp. Konglomerat som lös sten:

  Föreningsaktivitet

 

Position strax söder om "Blottning" i Hittarp. Lös sten med konglomerat genomsågad. Kulorna är analyserade som pyrit:

  Föreningsaktivitet

 

Position strax söder om "Blottning" i Hittarp. Fossil Avicula i sandsten:

  Föreningsaktivitet

 

Position strax söder om "Blottning" i Hittarp. Ej identifierad fossil i sandsten:

  Föreningsaktivitet

 

Position "Blottning" i Hittarp. Växlande lag av sandsten och skiffer avsatta vid en tidvattenkust. :

  Föreningsaktivitet

 

  Föreningsaktivitet

 

Position vid "Blottning" i Hittarp riktning norr mot position "sandsten". Fotot tagit vid mycket lågt vattenstånd:

  Föreningsaktivitet

 

Position i torrlagd strand vid "Blottning" i Hittarp. Torrsprickor i sandstenen:

  Föreningsaktivitet

 

  Föreningsaktivitet

 

Position i torrlagd strand vid "Blottning" i Hittarp. Strömmärken:

  Föreningsaktivitet

 

Position strax söder om "Sandsten" vid Hittarp. Fossil Amonit Coroticeras Sauzeeanum:

  Föreningsaktivitet

  Föreningsaktivitet

  Föreningens logo
Geologiklubben i Helsingborg
Södra Hunnetorpsvägen 44 a, 256 62  Helsingborg
Lokal: Södra Hunnetorpsvägen 44 a (gavel)
Bankgiro: 5460-6363
Swish 123 698 33 65
E-mail: info at geohbg.se
Hemsida: www.geohbg.se

Webmaster: Lennart Svensson